Türk İş Dünyası - 2008

Business

İŞ DÜNYASINDA SUNUM

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

George Jessel çok hoşuma giden bir sözü vardır; “İnsan beyni doğduğu an çalışmaya başlar, ta ki topluluk karşısına çıkıncaya dek”  tam da söylediği gibi değil mi? Sahneye çıkmak konusundaki korkumuz, ilkokul yıllarında sözlüye kalkmakla başlar. Yapılan bir çok araştırma topluluk karşısında konuşma korkusunun, korkularımız arasında ilk sıralarda yer aldığını gösteriyor.

Topluluk önünde konuşma konusunda, benim aklıma, “Zoraki Kral” filminde kekeleyerek konuşan İngiltere Kralı VI George’in öyküsü gelir. Kralın, pek çok güvensizliğinin yanı sıra, topluluk önünde konuşma korkusu vardı. Kekeleyerek konuşma sorununu, çözmeleri için onu tedavi edeceğine söz veren pek çok doktorla görüştü. Ancak denenen yöntemlerden hiçbiri başarıya ulaşamadı. Ta ki, Lionel Logue isminde  konuşma terapisti ile Londra’da tanışmasına kadar. Konuşma Terapistinin tanısı ve uyguladığı olağanüstü terapiler ve olağanüstü çaba sonucunda Kral topluluk önünde konuşmaya başladı.

“Unutmayın ki dünyanın görüp görebileceği en büyük yönetmenlerden biri bile, bir zamanlar amatördü.” “Aynısı topluluk önünde konulurken de, sunum yaparken de bütünüyle geçerlidir. Sadece ve sadece, daha çok öğrenip deneyim kazanarak kendimizi geliştirebiliriz.”

Sunumlar, konuşmalar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatımız da önemlidir. Etkili bir sunum; istediğimiz sonucu elde etmeyi, düşüncelerimizin kabul görmesini sağlar.

Öncelikle sizleri , iş hayatında bir sunum dinlerken sıkılmadığınız, öğrendiğiniz ve enerji ile dolduğunuz  anları hatırlamaya davet ediyorum. Unutmadığınız, dikkatle dinlediğiniz sunum bize bu konforlu anlatım imkanını sunan kişinin duruşu, ses tonu, konuya hakimiyeti, sizinle göz teması, jestleri, mimikleri, konuya girişi, gerçek hayat hikayeleri, doğru telefuzu, süreyi kullanma biçimi, dinleyicilerle diyaloğu, konuyu anlatma düzeni değil miydi?

Ayrıca sunum yapan kişinin,

Dinleyiciyi,  Sunum sırasında kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmesi, yönlendirmesi veya etkilemesini

İkna etmesini (Görüşünüzü destekleyen deneyler, istatistiksel analizler ve sunum araçlarınızdaki çeşitlilik ile.)

Eğlendirmesini ya da tüm bunların bir bileşimi olabilir. (Konu ile ilgili fıkra, öykü, karikatür vb. kullanılması.)

Dinleyecilerle Göz Teması kurmasını, ilgisini salondaki herkese eşit dağıtmasını

Anlamlı ve Etkili Beden Dili ile anlatmasını

Kullandığı Sözel  İfadeleri özenle seçmesini

Teknolojik görsel-işitsel araçların desteğinden yararlanmasını bekleriz.

Fark yaratan, sunumların  arkasında neler var; elbette hazırlık. Albert Einsteisöy “60 dakikam olsa, 55 dakikasını düşünmek, 5 dakikasını da aksiyon için kullanırdım.” Diyerek hazırlık yapmanın önemini ortaya çok net bir şekilde koymuştur. Her zaman planlama ve taslak başarılı bir sunumun olmazsa olmasıdır. Bu taslak konunun dışına çıkmanızı ve sunum içerisinde kaybolmanızı engeller.

 • Harcadığınız her dakika sunum esnasında kendini gösterecektir.
 • Hazırlıklar dört farklı aşamadan oluşur:
  • Sunum amacının belirlenmesi,
  • Sunumun planlamasının yapılması,
  • Sunumun yapılacağı yerin ve kullanılacak teknik donanımın tanınması,
  • Dinleyiciler hakkında bilgi sahibi olunması.


Sunuma hazırlık yaparken sorulması gereken ana sorularımız ise şunlardır:

 • Ne Tür Bilgi?
 • Neden?
 • Kimlere?
 • Nerede?
 • Ne Zaman?
 • Hangi Destek Araçlarla?
 • Nasıl?

    Hazırlık yapmanız gereken diğer  konular:

 • Sözel ve bedensel iletişimin kontrolü
 • Duygular ve görüntü/ davranışın kontrolü
 • Katılımcı/ İzleyicilerin canlı/ ilgili tutulması
 • Taslağın uygun bir kopyası dinleyicilere de verilebilir.
 • Sunum için ayrılan süreyi öğrenip ve buna göre her slayta ne kadar zaman ayrılacağı planlaması gelmektedir.

Sunum Yeri ve Donanımı

 • Katılımcıların birbirlerini görebildiği yarı daire oturma şeklini uygulama
 • Tüm teknolojik donanımı mutlaka sunum ÖNCESİ kontrol edilmesi
 • Ekran, projektör ve ses düzenini sunum ÖNCESİ denemek
 • Sunum odasının aydınlatma, perde, ısınma ve havalandırma sistemlerini inceleme.
 • Sunum esnasında kullanacağınız donanım/ içeriğin yedeğini yanınızda bulundurmak

Dinleyicilerin;

 • Genel olarak hangi özelliklere sahip olduğunu,
  • İlgi alanlarını,
  • Konu hakkındaki bilgi düzeylerini bilmek çok önemlidir.
  • Dinleme engellerini kontrol edin ve ortadan kaldırın.
 • Konuşan-anlatan olun, yazan-okuyan olmayın.

Sunumun Hazırlanması

 • Etkili bir sunum;
  • Herkesin dikkatini çeken bir “Giriş”,
  • Sunmak istediğiniz bilgiyi net ve basit bir şekilde ifade eden “Gelişme” (içerik),
  • Sunumunuzu özetleyen bir “Sonuç” bölümünden oluşmalıdır.
 • Giriş ve sonuç, gelişmeden daha sonra da oluşturulabilir.

Giriş Bölümü

 • Dinleyiciyi ve sunum yapan kişiyi rahatlatmalıdır.
 • Konuyu belirlemelidir.
 • Konunun önemini belirlemelidir.
 • Sunulacak bilginin dinleyici için değerli olduğunu vurgulamalıdır.

Gelişme Bölümü

 • İletmek istediğiniz önemli konular ve bunları destekleyen veriler içermelidir.
 • Destekleyici veriler;
  • İfadelerinize inandırıcılık kazandırır,
  • Karmaşık konuları kolay kavramayı sağlar,
  • Dinleyicinin dikkatini belirli bir noktaya toplar.
 • En genel destekleyici veri çeşitleri:
  • İstatistikler (Grafikler, tablolar),
  • Görsel öğeler (Resim, fotoğraf vb.)
  • Örnekler, Öyküler ve alıntılar vb.

Sonuç Bölümü

 • Sunumunuzda ele alınanları ve mesajınızın önemli noktalarını dinleyiciye hatırlatmalıdır.
 • Önemli konuların kısa bir özetini içermelidir.
 • Giriş ile arasında bağlantı bulunmalıdır.
 • Sunum yapan kişinin iletişim bilgileri mutlaka yer almalıdır.
 • Özür  ya da itiraf içermemelidir

Etkili sunum tekniklerini kullanarak akılda kalıcı ve ikna edici sunum yapmak sanattan öte, bir beyin bilimidir. Yapılan araştırmalar kelimelerin ve görsellerin beynin farklı bölümlerinde işlediğini söylüyor. Bu durumda sunumların daha kalıcı olması için yazılarla birlikte görsel kullanmak, yaptığınız sunumun hatırlanmasını kolaylaştıracaktır. “Başarılı sunum ancak zihni, dinleyici ile senkronize etmekle mümkündür. Zihinlere  ise ancak kalplere ulaşabildiğinizde ulaşabilirsiniz.”  Kalplere ulaşmak ümidiyle.

Cesur,Etkili,Vurucu,İlgi çekici
Zamanlamaya uyumlu sunumlar dilerim… 

Ayşe Deniz Danışman

Business

“2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz”

Dünya İklim Eylemi Zirvesi Birleşik Arap Emirlikleri Dubai

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Sera gazı emisyonunda tarihî sorumluluğumuz yüzde 1’in altında olmasına rağmen, kendi imkânlarımızı kullanarak çok önemli adımlar atıyoruz. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterdiği samimi misafirperverlikleri için Emirlik makamlarına teşekkür etti.

Dünyanın, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından şimdi de Gazze’deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır” diye konuştu.

“JEOTERMAL KURULU GÜCÜNDE AVRUPA’DA 1’İNCİ, DÜNYADA 4’ÜNCÜYÜZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaştığını anlatarak, şunları söyledi: “Sera gazı emisyonunda tarihî sorumluluğumuz yüzde 1’in altında olmasına rağmen, kendi imkânlarımızı kullanarak çok önemli adımlar atıyoruz. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2030 senesine kadar emisyon azaltımı hedefimizi iki katına çıkardık. Bu kapsamda, yıl sonu itibarıyla 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı bekliyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55’e yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncüyüz. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa’da 2’nci, dünyada 9’uncu sıradayız. Hidrojen Teknolojileri Stratejimizi uygulamaya aldık. Ayrıca net sıfır emisyon hedefi bağlamında çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri karbonsuzlaşma yol haritalarımızı tamamladık. 2053’te yenilenebilir enerjinin payını yüzde 69’a çıkarmayı planlıyoruz. Eşimin himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesiyle atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a taşıyacağız.”

Tüm bu çalışmaların maliyetinin yüksekliğinin herkesin malumu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İklim finansmanı kaynaklarına ve teknoloji transferi imkânlarına daha adil şekilde erişebilmemiz, bu bakımdan büyük önem arz ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine rağmen Türkiye’nin ne ekonomideki ne de iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerinden koptuğunu belirterek, “14 milyon insanımızı ve 11 ilimizi olumsuz etkileyen depremlerin yol açtığı yaraları hamdolsun hızla sarıyoruz. Şehirlerimizin yeniden inşasında da çevreyi korumak, iklim ve çevre dostu yapılar inşa etmek, önceliklerimizin başında yer almaktadır” dedi.

“GAZZE’DE YAŞANANLAR İNSANLIK SUÇUDUR, SAVAŞ SUÇUDUR”

Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “İsrail saldırıları sonucu, çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur, savaş suçudur ve bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘Daha adil bir dünya mümkündür’ şiarımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Devlet Başkanı Yardımcısı, Dubai Emiri Muhammed Al Maktum başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 60’ıncı Oturumu’nun ocak ayında İstanbul’da gerçekleştireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ayrıca 2026’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31’inci Taraflar Konferansı’na ev sahipliği için adaylığını açıkladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz değerli dostlarımın bu kapsamda gereken desteği vereceğinden şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı.

OKUMAYA DEVAM ET

Business

Savunma Sanayii Tedarikinden Sorumlu Makamlar IDEF’21’de Buluşacak

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde her zaman olduğu gibi fiziki olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayii devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e, yurt içinden ve yurt dışından 1.170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Fuara 116 heyet katılacağını bildirirken, heyetlerde geri dönüşler devam ediyor. Şimdiden bu rakama erişilmiş olması fuarın uluslararası iş görüşmeleri açısından verimli geçeceğini gösteriyor. Fuar açılışına kadar bu sayının çok daha fazla olacağı vurgulanıyor. Fuara katılacağını bildiren üst düzey yetkililerin arasında 28 Bakan yer alıyor.Savunma tedarikinden sorumlu makamların en önemli buluşması IDEF21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na şu ana kadar 28 Bakan katılacağını bildirdi.

Fuara katılacak heyetlerde Bakanların yanı sıra Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ,Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve Müsteşar seviyesinde çok sayıda üst düzey yetkili yer alıyor. Fuara bu yıl, ülkelerin savunma tedarikinden sorumlu üst düzey yetkililerin ilgisinin daha da artması,

IDEF’21’in oldukça verimli geçeceğini ve hedeflerine ulaşacağını şimdiden haber veriyor. IDEF 2019 yılında, 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyet ve 588 heyet üyesi ağırlanmıştı.IDEF’21’e yurt dışından resmi heyet davetleri arttı15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, geçmiş fuarlarda olduğu gibi mütekabiliyet esasına dayalı olarak yurt dışı heyet davetleri, T.C. Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapıldı. İki yılda bir düzenlenen IDEF’e bu yıl, yurt dışı heyetlerin ilgisi çok yüksek. IDEF’21 için hazırlıklar sürerken, davet edilen heyet sayısı 455’e yükseldi. Bu davetlere geçtiğimiz fuarlara göre çok daha erken dönüşler alınmaya başlanırken, fuar açılışına kadar bu sayının artacağı vurgulanıyor.

Görüşmeler Platformu katılımcılar için hazırlanıyor2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Katılımcı-Katılımcı, Heyet-Katılımcı, Katılımcı-Türk Tedarik Makamı, Heyet-Türk Tedarik Makamı, Heyet-Heyet görüşmeleri planlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Görüşmelerin organize edilmesi ve fuar süresi içinde maksimum verimle toplantıların gerçekleştirilmesi için çalışmalar özel bir ekip tarafından titizlikle yürütülüyor.Tüyap Fuarcılık Grubu’nun geliştirmiş olduğu IDEF Business Connect Programı sunduğu dijital çözümler ile katılımcı firmalar fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilecek ve yeni ortaklıklar başlatabilecek.

Fiziksel fuarın avantajları dijital dünyanın olanakları ile birleşiyor!IDEF’21’in sunduğu dijital çözümlerle katılımcı firmalar ve ziyaretçiler online iş ağı platformu Business Connect Programı üzerinden sanal ortamda bir araya gelecek, görüşme ayarlayabilecek ve iletişimlerini buradan sürdürebilecek. Bu online hizmet sayesinde katılımcılar potansiyel müşterilerinin ve yeni iş ortaklarının sadece bir tık uzağında olacak.

Business Connect Programı kapsamında fuar öncesinde katılımcı firmalar ile mesajlaşabilecek, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında online ya da yüz yüze görüşme yapılabilecek.IDEF’21, hibrit fuar deneyimini de yaşatacakIDEF’21, katılımcılarına dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı “yeni nesil hibrit fuar” deneyimini de yaşatacak. Tüyap tarafından özgün olarak geliştirilen ve akıllı eşleştirme sistemi ve özel algoritmalar kullanılarak oluşturulan dijital platformlar, savunma sanayii profesyonellerinin yeni iş birlikleri kurmasına katkı sağlayacak.

Güvenli HizmetDüzenlendiği her yıl katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan IDEF’te bu yıl da verimli ve güvenli bir fuar ortamı için her türlü önlem alınarak, COVID-19 tedbirleri titizlikle uygulanacak. IDEF’21’in düzenleneceği Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nin Türk Standartları Enstitüsü COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk fuar merkezi olduğu vurgulanıyor.

OKUMAYA DEVAM ET

Business

İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

“B2B Toplantı ve Sanal Fuarı”nın ikinci günü Kadın Girişimci Networkleri oturumuyla başladı. Oturumda KAGİDER Başkanı Emine Erdem, TÜRKONFED IDK Başkanı Reyhan Aktar, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk konuştu.
Bir sonraki oturumda DFDS Denizcilik ve Taşımacılık Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga Uluslararası Lojistik “Kadın için Taşıyoruz” projesiyle ilgili bilgi verdi. Günün son oturumu Kadın Girişimciler için Teşvikler oldu. Oturumda EBRD Kobi Destekleri Ülke Program Yöneticisi Serpil Çetinçift, Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı Pazarlama Yönetici Selin Öz, AXA Sigorta Pazarlama Müdürü Özge Altıntaş, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanı Özge Akkız, Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcı Şeyda Yavuz ve KOSGEB Uzmanı Emine Sinem Çiğdem girişimci kadınlar özelinde yaptıkları projeleri ve destekleri dile getirdiler.

OKUMAYA DEVAM ET

YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

TAKVİM

Ekim 2020
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

HER ŞEY GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

TOGG | Türkiye’nin Otomobili

TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni #TANAPtamam

GENÇ GAZETECİLER BURADA

GÜÇLÜ TÜRKİYE

TÜRK AKIM PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ

TÜRKİYE YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini #MilliEnerjideYeniMüjde

ENERJİ PETROL MEDYA GRUP – YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

DÜNYA55 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi aydınlık yarınlara adalet sistemimizin kusursuz işleyişi ile taşıyabiliriz”

DÜNYA1 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

DÜNYA1 gün önce

“19 Mayıs, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür”

DÜNYA1 gün önce

Taşınabilir Ev I Tekerlekli Ev Üreticisi | Setencioğlu

DÜNYA2 gün önce

Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi”nde Konuştu

DÜNYA2 gün önce

TÜRKİYE’YE YATIRIMLAR HIZLANACAK

DÜNYA2 gün önce

TOGG OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

DÜNYA2 gün önce

Emine Erdoğan’dan kanserle mücadele çağrısı

DÜNYA3 gün önce

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, 81 İL, KKTC VE AZERBAYCAN’DAN GELEN GENÇLERİ MECLİS’TE AĞIRLADI

DÜNYA3 gün önce

“Türkiye’nin son 21 yılda başarı hikâyesi yazdığı alanların en başında tarım gelmektedir”

DÜNYA4 gün önce

“Gürcistan’ın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına olan desteğimiz sürecek”

DÜNYA4 gün önce

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

DÜNYA4 gün önce

Türk Hava Yolları, Taş Tepeler Projesi ‘nin Ana Sponsoru Oldu

DÜNYA4 gün önce

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile Bir Araya Geldi

DÜNYA4 gün önce

Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın eşi Fatima Maada Bio ile görüştü

DÜNYA5 gün önce

Türkiye Tekerlekli Ev Üreticisi | Setencioğlu

DÜNYA5 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Yargıtay Başkanı Akarca’yı kabul etti

DÜNYA5 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda konuştu

DÜNYA5 gün önce

“İşimize, hedeflerimize kilitlenecek, milletimizin yüklediği emanetin hakkını vereceğiz”

DÜNYA5 gün önce

“Siyasette rotamızı bugüne kadar hep milletimiz çizdi”

DÜNYA5 gün önce

Ticaret Bakanı Bolat, “Trade Winds Europe/Eurasia” Forumunda Konuştu

DÜNYA6 gün önce

Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi

DÜNYA6 gün önce

“Türkiye Yüzyılı’nı çiftçilerimizle omuz omuza inşa edeceğiz”

DÜNYA7 gün önce

“Yunanistan ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor”

DÜNYA1 hafta önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i kabul etti

DÜNYA1 hafta önce

“Gazze’ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz”

DÜNYA1 hafta önce

 Tiny House | Setencioğlu

DÜNYA1 hafta önce

Emine Erdoğan, Anneler Günü vesilesiyle Devlet Konukevi’nde anneleri ağırladı

DÜNYA1 hafta önce

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

DÜNYA1 hafta önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti

DÜNYA1 hafta önce

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer BOLAT Amerikalı Mevkidaşı Raimondo ile Görüştü

DÜNYA1 hafta önce

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 39. Amerikan-Türk Konferansı’nda Konuştu

DÜNYA1 hafta önce

MÜSİAD TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

DÜNYA1 hafta önce

“Güçlü, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır”

DÜNYA2 hafta önce

TBMM VE KÜBA HALKIN GÜCÜ ULUSAL MECLİSİ ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

DÜNYA2 hafta önce

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ GÜÇLENİYOR

DÜNYA2 hafta önce

ABD’de Stratejik İmza

DÜNYA2 hafta önce

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : “Hakim ve savcılarımız kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacak.

DÜNYA2 hafta önce

Bakan Alparslan Bayraktar, Cezayirli Mevkidaşı Arkab ile Görüştü

DÜNYA2 hafta önce

HAVAYOLUNDA REKOR

DÜNYA5 yıl önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mesajı

DÜNYA4 yıl önce

Metin Aslım : İş ve Cemiyet Hayatının Sevilen Siması

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Emel USLU ATİK ;

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Aysu YAVUZ

İYİ Kİ VARSIN3 yıl önce

İyi ki varsın Nurten ÖZTÜRK

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın ZEHRA KARAKAŞ BEGEN

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Beril ÇAVUŞOĞLU

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Nuray ÖZÇELİK;

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Hüseyin ÇEŞMECİOĞLU :

DÜNYA2 yıl önce

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı temeli atıldı

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Nalan Gazezoğlu

DÜNYA4 yıl önce

Sektöre Yön verenler ; Eda DEMİRHAN

GÜNCEL3 yıl önce

Sektöre Yön Verenler Berfu GÜVEN

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Gül ALCANSOY;

DÜNYA3 yıl önce

İyi ki varsın Prof. Dr. Başak SOLMAZ

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın AYSUN ŞAHANOĞLU KABA ;

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Nazlıhan ALKAN

DÜNYA2 yıl önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Hüseyin ÇALIŞKAN

DÜNYA3 yıl önce

İyi ki varsın Hande ORTAY

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Yusuf Burak ASLANPINAR;

İYİ Kİ VARSIN3 yıl önce

İyi ki varsın Semra Aman Akyürek

ENERJİ3 yıl önce

İyi ki Varsın Mehmet Gültekin

ENERJİ3 yıl önce

Tekfen Holding “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülünü üçüncü kez aldı!

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Doç. Dr. Esin Yalçınkaya

DÜNYA1 yıl önce

İyi ki varsın, Haşim İzol

Enerji petrol Medya Ceo -Mehmet Ali Setencioğlu ,
MAVİ YOLCULUK5 yıl önce

TEKNE KİRALAMA | İZMİR ÇEŞME ALAÇATI

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Semra İĞTAÇ

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Sadık KUTANOĞLU

DÜNYA2 yıl önce

İyi ki varsın Özgür AKIN

GÜNCEL4 yıl önce

Başarımız, Başarınız olacak HANTEK KALIP

DÜNYA4 yıl önce

Sektöre Yön Verenler Esra KANDEMİR

DÜNYA2 yıl önce

İyi ki varsın Ebru Milat Sezgin

DÜNYA4 yıl önce

Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belli oldu

DÜNYA5 yıl önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi

DÜNYA2 yıl önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Yatırım Forumu’na katıldı

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Sibel Şeref KANCAOĞLU ;

DÜNYA5 yıl önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto’da Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ni açtı

DÜNYA3 yıl önce

Sektöre yön verenler, Ahmet ÇALLI

DÜNYA3 yıl önce

İyi ki varsın Vahide Ayşit

YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

GÜÇLÜ TÜRKİYE
GÜÇLÜ TÜRKİYE

GENÇ İŞ DÜNYASI

seers cmp badge