Türk İş Dünyası - 2008

DÜNYA

Ayşe Deniz ; ZAMANI YÖNETMEK

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Hepimiz, hepimiz değilse bile bir çoğumuz, zamanımızın olmadığından, çok dolu olduğumuzdan yakınırız. Bir işe ne kadar zaman ayırırsanız, o iş size o kadar zaman istermiş gibi gelir. Pandemi ile yeni bir döneme girdik. Online eğitimler, online toplantılar, online konferanslarla iş hayatımızda yeni dönüm noktalarına girdik..

ZAMAN YÖNETİMİ konusunda neleri arzu edip de yapamıyorsunuz?
Ne tür engelleriniz var?
İstekli olduğunuz halde sizi aşağıya çeken şeyler neler?
ZAMANIMIZ neden yok?
ZAMANIMIZI Neden etkin kullanamıyoruz?
Asla geriye alamadığımız ve telafisi olmayan tek şey zamandır. Akşam yemeğini 1 saat içerisinde hazırlamaya çalışan bir ev hanımı da olsanız, 1 ay içerisinde projenizi tamamlamak zorunda olan bir direktör de olsanız zamanınızı iyi kullanmadığınız sürece işinizi yetiştiremezsiniz. Yaptığınız iş ne olursa olsun, etkili zaman yönetimi ile daima potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya koyar ve başarılı olursunuz.

Zaman kelimesi kavram olarak; bir iş ya da eylemin gerçekleşmesi için geçen süre olarak tanımlanır. Bu süre, bir günün 24 saat olması kadar nesnel olabileceği gibi, zorlu geçen 30 dakikalık bir toplantının 10 saat geçmiş gibi hissettirmesi kadar da özneldir. Zamanın nasıl geçeceği, geçerken size nasıl hissettireceği ve sonucun sizi başarıya götürüp götürmeyeceği onu nasıl yönettiğinizle doğrudan ilişkilidir.

Peki zaman yönetimi nedir; zamanın etkili bir şekilde kullanılması ve yönetilmesidir. Sorunun cevabını detaylandıracak olursak; yapılacak işlerin öncelik sırası belirlenerek doğru bir planlamayla zamanında yerine getirilmesidir.
Pandemi ile birlikte, hayatımıza yeni zaman tuzaklarına eklendi.
-Herkes kamerasının açık olması konusunda hatırlatmalar

 • Söylediklerimizin anlaşılamaması
 • Katılımcıların hepsinin online çalışmada olup & olmaması
 • Herkes mikrofonların açık olmasından dolayı yaşadığımız kayıplar
 • İnternet bağlantısının zayıf olması
 • Bağlantım koptu diye toplantıdan ayrılanlar
 • Seslerin net olmaması
 • Online toplantıdayken gelen telefonlar
 • Paylaşılan dosyayı görememek
 • Paylaşılan videonun sesinin duyulmaması
 • Ekranın donması,
 • Görüntü varken, sesin olmaması
 • Ses varken görüntünün olmaması
 • Sesimi alınabiliyor olması, Görüntünün net olması
  -“Hocam sunumunuz ekrana yansımadı şeklinde” dönüşler
  Şu sıralar, hiçbir şeyin net olmadığı, projelerin pandemi döneminde etkilendiği, ertelendiği , tasanın, kaygının, korkunun en üst seviyeye çıktığı pandemi döneminde kendinize “zaman” armağan etmeye ne dersiniz?
  Sakın ön yargılı olmayın; “Ben daha önce denedim, olmadı” demeyin; umutsuzluğa kapılmayın!
  «Zaman Yönetimi» yapmak o kadar kolay ki! Yeter ki, siz isteyin.
  Unutmayın, zamanın “geri getirilmesi” olanaksız.
  Gelin, bu işin tekniğine ve yaklaşımına birlikte bir göz atalım. Sonra da deneyimlerinizi bizimle paylaşırsınız değil mi?
  İlk önce zamanımızın ne olduğuna bir göz atalım. Konu buradan başlıyor.
  Bütün konu, zamanımızın, standart işlerden meydana gelmemesinden kaynaklanıyor. Başka bir deyimle, zamanımızı, bir çok değişik unsurların bileşimi oluşturuyor. Randevularımız var; belirli bir tarihte gerçekleşmesi gereken etkinlikler var; katılmamız gereken programlar var; bir işin yapım süresi var; önceliklerimiz var …
  Neden zaman planlaması yapmalıyız?
  Yaptıklarımızı bilmemiz, yapacaklarımızı planlamamız, bunları nasıl yapacağımızı saptamamız için zaman planlaması yapmalıyız.
  Aşağıdaki sıralamaya uyamanızı rica ediyoruz:
 • Hedeflerinizi belirleyin (Bitiş sürelerini saptayın; bu hedefe ulaşmak için yoğunlaşın).
 • Zamanınızı planlayın (Çalışmanızı hazırlayın; zamanınızı iyi kullanın, eylem sürelerinizi kısaltın).
 • Karar alın (Önemli konuları seçin; yapılacak işlerin önem sırasını belirleyin).
 • Zamanınızı düzenleyin (Zamanınızı daha verimli kullanın, önemli işlere yoğunlaşın).
 • İşleyiş sürecini kontrol edin (Sonuçları değerlendirin; sonuçları, öngördüğünüz hedeflerle karşılaştırın).

Öncelikle hedeflerinizi belirleyin. Açık ve net bir şekilde gereksinimlerinizi, isteklerinizi, olmasını istediklerinizi saptayın. Hedefinizi belirleme, işin sonunda, amaçlarınıza ulaşıp ulaşmadığınızı belirlemeye yarar Belirleyeceğiniz hedefler somut (belirli bir zaman olarak ifade edilmiş), gerçekçi (ulaşılabilir), yüreklendirici (isteklilik yaratıcı), ölçülebilir (değerlendirilebilir) olsun.
Planlama ise, en etkin ve en verimli işlerinizin yapımı için yeteri kadar zaman ayırmanızı, hedeflerinize en kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Planlama için en iyi yöntemlerden biri, yapılacak işlerin listesini hazırlamak (kontrol listesi) ve bunları sürelerine göre gruplandırmaktır (kısa vadeli orta vadeli, uzun vadeli hedefler).

Karar alma, günlük hayatta en zorlandığımız konuların başında geliyor. Önemli olan işler ile, acil olan işler arasında kalıyoruz. Burada da kendimize bir kural koymalıyız:

 • Önemli olan ama acil olmayan işleri planlamalıyız
 • Hem önemli, hem acil olan işlere öncelik tanımalıyız.
 • Önemsiz olan ve acil olmayan işleri, şimdilik bir kenara bırakmalıyız
 • Önemsiz olan ama acil olan işlerde yetki devretmeliyiz
  Etkin zaman diliminizi tanıyor musunuz?
  Hepimiz, kim olursak olalım, biyolojik bir varlığız. Daha verimli ve etkin olduğumuz zaman dilimlerimiz var.
  Siz, etkin zaman diliminizi biliyor musunuz?
  Gün içerisinde: Sabah ? Öğle? Akşam?
  Hafta içerisinde: Hangi gün?
  İşlerinizi önem sırasına dizerseniz;
 • Gerekli ve önemli işler üzerinde çalışırsınız
 • İşleri önem sırasına göre ele alırsınız
 • Her seferinde yalnız bir işe odaklanırsınız
 • Hedeflerinize en iyi şartlarda ulaşırsınız
 • Yarım kalmış işlerden kurtulursunuz
  Bu konuda iki anahtar kavramdan söz edebiliriz: Tek odaklılık & Çok odalılık
  Siz hangi gruptansınız?

Tek odaklılık, her seferinde yalnız bir işe odaklanan, uygulayan, kontrol eden kişiler için söz konusudur.
Çok odaklılık, aynı anda, birçok işi yapan, öncelikleri kesin kurallara bağlı olmayan kişiler için söz konusudur.
20/80 kuralını bir daha anımsayalım. Zaman Yönetiminde, genellikle 20/80 kuralı kendine hayat bulur:
Zamanımızın % 80’ini, ikinci derecede önemli bir çok sorunu çözmek için kullanırız; hedeflerimizin % 20’ini elde ederiz.
Zamanımızın % 20’sini, az sayıdaki önemli işlerimizin çözümünde kullanırız; hedeflerimizin % 80’ini elde ederiz.
Gelin, isterseniz, işlerimizi A-B-C diye gruplandırmaya çalışalım.
A’da, çok önemli işlerimiz olsun. Bunlar, yapmamız gereken işlerin ancak %15’i oranındadır. Buna karşın, hedeflerimizin %65’ine ulaşmamızı sağlarlar.
B’de, önemli işlerimiz olsun. Bunlar, yapmamız gereken işlerin % 20’si oranındadır. Hedeflerimizin % 20’sine ulaşmamızı sağlarlar.
C’de, az önemli ya da önemsiz işlerimiz olsun. Bunlar, işlerimizin % 65’i oranındadır. Hedeflerimizin % 15’ine ulaşmamızı sağlarlar.
Zaman Yönetimi için kullanabileceğimiz kısa ve etkin bir metod var mı diye sorduğunuzu hisseder gibiyim

NOT ALIN
Bir listenin birinci sütununa, bir hafta içerisinde yapmayı düşündüğünüz bütün işlerin isimlerini, sürelerine, önemlerine ve aciliyetlerine bakmaksızın not alın.

TAHMİN EDİN
İkinci sütuna, bu işler için gereken tahmin ettiğiniz süreyi yazın.

AYIRIN
Hiçbir zaman, tahmin ettiğiniz süre yetmeyecektir. Biraz “geniş” düşünün. Beklenmedik olaylar için de zaman ayırın. Genellikle zamanımızın %60’lık bir dilimini programlayabildiğimizden söylenir.

TASNİFLEYİN
Şimdi, işimiz, bu olayları tasniflemeye kalıyor. Her işi için şu soruları sorun: “Önemli ve acil mi? Yalnız acil mi? Önemli ama acil değil mi?” . Önemli ve acil olanlara “++” işareti, önemsizlere “-” işareti koyarak kodlayabilirsiniz.

KONTROL EDİN
Bu liste hafta boyunca önünüzde dursun. İşler tamamlandıkça, üzerlerini çizin. Öngördüğünüz süreler ile gerçekleşme sürelerini karşılaştırın. Hafta sonunda ise, genel bir değerlendirme yapın. Öngördüğünüz halde, gerçekleşmeyen işleriniz nelerdir? Farklılıklar ne kadardır? Bunu nasıl çözümlersiniz?

Ajandanın yararları
Günlük işlerinizi organize edebilmek için ajandalar kullanın. Bunlar kağıt ajandalar olabileceği gibi, elektronik ajandalar da olabilir.

Planlama (planning) yapın
İçinde, bitiş tarihi ve aşamalar olan bir süreç planlama tablosu, bir işin yapılış sürecini göstermeye, aşamaları izlemeye, çalışmaları denetlemeye çok yardımcı olur.

Ormancının biri, bir gün;
Henüz yeni kesiImiş olan bir ağaç kütüğünü parçalarına ayırmakla meşguIdür.
Adam ormancıya yaklaşır ve ormancının kan ter içinde, kör bir testere ile işini yapmaya çalıştığını görür ve dayanamaz:
“Afedersiniz, testereniz kör ve siz hala kütüğü kesmeye, parçalamaya çaIışıyorsunuz. HİÇ TESTERENİZİ BİLEMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?”
Bunun üzerine ormancı sinirlenerek adama döner ve “Bunun için hiç zamanım yok, bir an önce işimi bitirmek zorundayım, lütfen bana engel olmayın .” diye söylenir.

TESTERENİZİ NE ZAMAN BİLEMEK İSTİYORSUNUZ ?
Başkalarından önce kendimizi yönetmeliyiz.
Kendimizi yönetmek zaman kontrolünün püf noktasıdır.

Cesur,
Etkili,
Vurucu,
İletişimi güçlü,
Zamana uyumlu, birliktelikler dilerim

Ayşe DENİZ
Yönetim Danışmanı
Profesyonel Koç

DÜNYA

“KİRLİ ELLERİNİZİ İNSANLARIN ÜZERİNDEN ÇEKİN MERHAMETSİZLER”

FETÖ’nün bilişim militanları | İnsanlara kumpas kurarak adli sicil kayıtlarını kirletmek için her türlü yolsuzlukları yapıyorlar

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Bu hain örgütle mücadele bizim 249 şehidimize, 2 bin 193 gazimize ve 15 Temmuz destanını yazan tüm milletimize karşı boynumuzun borcudur”

Bir FETÖ’cü nasıl anlaşılır?
Yalan söylemekte, Kumpas kurmakta, Dikizlemekte, Devlet imkanlarını örgüt için kullanmakta, Kamu ve insanların malına konmakta, adam öldürmekte uzmandır bunlar! merhamet ve vicdanları yoktur Makam mevki ve para için her şeyi yaparlar
Hak yediler Soru çaldılar, insanlara kumpas kurdular, özellerini teşhir ettiler, o görüntülerle tüm istediklerini aldılar.
İşyerlerine Kamu kurumlarına sitelere evlere kameralar kurdular hem insanları izlediler hem dinlediler insanların özel hayatlarına girdiler evlerine gizli kameralar kurdular bu yolla insanları ,şirketleri ,tehdit ettiler .her türlü yolsuzluğu yaptılar
Bunlar ne kadar insanlık suçu varsa işledi hala işlemeye devam ediyorlar
40 yıl boyunca sinsi sinsi örgütlendiler.
Suçsuz insanları kumpas kurup hapse attırdılar merhametsizler
Türkiye’nin ve şirketlerin sırlarını sattılar Casusluk yaptılar.
Devleti ele geçirmek için her şeyi yaptılar.
Kaç masum insanın yuvasını yıktılar kim bilir?
Nice esnafı iflas ettirdiler kurdukları kumpaslarla Mallarını ele geçirdiler
Paravan holding ler kurdular insanların Mallarına el kondular.
Karşı çıkanı da ölüme yolladılar…
Vicdandan yoksun, gaddar, zalim merhamet yoksunudur bunlar
Her türlü iftirayı atabilecek, her yalanı söyleyebilecek kadar zalimdirler.
FETÖ terör örgütü kadar zalim, başka bir çete ne duyduk ne gördük!
“FETÖ’ye bağlı Takım elbiseli teröristler”
TÜRK MİLLETİNİ VE DEVLETİNİ NASIL SOYUYORLAR | MERHAMETSİZLER

“Bu Çete Nasıl Çökertilir “
FETÖ’ye bağlı Takım elbiseli teröristler” Kesinlikle Alınamayacak isimlere Marka veren ve bu isimleri onaylayanlar araştırılırsa üst hiyerarşi ve bu çete çökertilir”
FETÖ’nün bilişim militanları ,Hosting ,Domail, Marka Ve Patent işlerine neden önem veriyorlar?

Her şey Güçlü Bir Türkiye İçin | Genç Gazeteciler

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

“Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay geliriz”

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz. Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz bu bakımdan ayrıca önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Bu mübarek günlerin milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanları, yaptığımız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin.

Tüm milletimizin, Ümmet-i Muhammed’in daha nice bayramlara sağlıkla, huzurla, mutlulukla erişmesini temenni ediyorum. Özellikle Gazze’de, soykırımcı İsrail’in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor; acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum.

“HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA GÖNÜL BİRLİĞİNE, DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ OLAN GÜNLERDEN GEÇİYORUZ”

Bayramlar, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bayramlar, yetimlerin, öksüzlerin garip gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir.

Koronavirüs salgını sebebiyle, maalesef komşuluk, akrabalık, dostluk ilişkilerimizde araya mesafeler girdi. Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sıla-i rahimi daha çok hatırlıyoruz. Atalarımız ‘gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz.

Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah, hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.

“EKONOMİ PROGRAMIMIZ ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT TARAFINDA MEYVELERİNİ VERİYOR”

Geride bıraktığımız 1 yıl içerisinde üst üste üç seçim yaşadık. Bu seçimlerin hepsinden de demokrasimiz güçlenerek çıktı. Hükûmet olarak önümüzde 4 yıllık icraat dönemi bulunuyor.

Dünyada yüksek seyreden enflasyon hâlen endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda da yılın ikinci yarısından itibaren inşallah daha güzel neticeler alacağız.

Biz, çiftçisinden memuruna, beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten, gelişmiş ülkeler seviyesine getiren bir iktidarız. Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu, geçmişte olduğu gibi, tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz.

Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihî kazanımlarımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz.

“GAZZE’YE GÖNDERDİĞİMİZ İNSANİ YARDIMLARIN MİKTARI 55 BİN TONU AŞTI”

İsrail’in, 7 Ekim’den beri Gazze’de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım politikası karşısında dik duruşumuzu sürdürüyoruz. Gazze’ye gönderdiğimiz insani yardımların miktarı 55 bin tonu aştı. İsrail ile olan tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı’ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı aldık.

Filistin devletinin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz. Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen, her platformda hakkı, adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle haykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail’in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah, Filistin halkının olacaktır.

“EN BÜYÜK KUVVET KAYNAĞIMIZ MİLLETİMİZİN BİRLİĞİDİR”

Bu zorlu mücadelelerde en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizin duası, desteği, birliği, beraberliği ve kendi arasındaki kardeşlik ruhudur. Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz. Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz bu bakımdan ayrıca önemlidir.

Bu bayramda yine büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpecek, eşimizin, dostumuzun, komşumuzun kapısını çalacak, dargınsak barışacak inşallah, ezelî ve ebedî kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğiz.

Bu düşüncelerle mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin Allah ibadetlerini kabul etsin, Kâbe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de yaptıkları duaları katında makbul eylesin diyorum.

Her bayramda olduğu gibi yola çıkacak sürücülerimize trafik kurallarına uymalarını, yola asla yorgun çıkmamalarını, bilhassa varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini daha da artırmalarını tekrar tavsiye ediyorum. Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.”

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

FETÖ’CÜLER MİLLETİMİZE TUZAK KURARKEN KİMLERE GÜVENİYOR ?

Bu hain örgütle mücadele bizim 249 şehidimize, 2 bin 193 gazimize ve 15 Temmuz destanını yazan tüm milletimize karşı boynumuzun borcudur”

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Bu hain örgütle mücadele bizim 249 şehidimize, 2 bin 193 gazimize ve 15 Temmuz destanını yazan tüm milletimize karşı boynumuzun borcudur”

Bir FETÖ’cü nasıl anlaşılır?
Yalan söylemekte, Kumpas kurmakta, Dikizlemekte, Devlet imkanlarını örgüt için kullanmakta, Kamu ve insanların malına konmakta, adam öldürmekte uzmandır bunlar! merhamet ve vicdanları yoktur Makam mevki ve para için her şeyi yaparlar
Hak yediler Soru çaldılar, insanlara kumpas kurdular, özellerini teşhir ettiler, o görüntülerle tüm istediklerini aldılar.
İşyerlerine Kamu kurumlarına sitelere evlere kameralar kurdular hem insanları izlediler hem dinlediler insanların özel hayatlarına girdiler evlerine gizli kameralar kurdular bu yolla insanları ,şirketleri ,tehdit ettiler .her türlü yolsuzluğu yaptılar
Bunlar ne kadar insanlık suçu varsa işledi hala işlemeye devam ediyorlar
40 yıl boyunca sinsi sinsi örgütlendiler.
Suçsuz insanları kumpas kurup hapse attırdılar merhametsizler
Türkiye’nin ve şirketlerin sırlarını sattılar Casusluk yaptılar.
Devleti ele geçirmek için her şeyi yaptılar.
Kaç masum insanın yuvasını yıktılar kim bilir?
Nice esnafı iflas ettirdiler kurdukları kumpaslarla Mallarını ele geçirdiler
Paravan holding ler kurdular insanların Mallarına el kondular.
Karşı çıkanı da ölüme yolladılar…
Vicdandan yoksun, gaddar, zalim merhamet yoksunudur bunlar
Her türlü iftirayı atabilecek, her yalanı söyleyebilecek kadar zalimdirler.
FETÖ terör örgütü kadar zalim, başka bir çete ne duyduk ne gördük!
“FETÖ’ye bağlı Takım elbiseli teröristler”
TÜRK MİLLETİNİ VE DEVLETİNİ NASIL SOYUYORLAR | MERHAMETSİZLER

“Bu Çete Nasıl Çökertilir “
FETÖ’ye bağlı Takım elbiseli teröristler” Kesinlikle Alınamayacak isimlere Marka veren ve bu isimleri onaylayanlar araştırılırsa üst hiyerarşi ve bu çete çökertilir”
FETÖ’nün bilişim militanları ,Hosting ,Domail, Marka Ve Patent işlerine neden önem veriyorlar?

Her şey Güçlü Bir Türkiye İçin | Genç Gazeteciler

OKUMAYA DEVAM ET

YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

Her Şey Güçlü Bir Türkiye İçin | Genç Gazeteciler

TAKVİM

Eylül 2020
P S Ç P C C P
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

HER ŞEY GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

TOGG | Türkiye’nin Otomobili

TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni #TANAPtamam

GENÇ GAZETECİLER BURADA

GÜÇLÜ TÜRKİYE

TÜRK AKIM PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ

TÜRKİYE YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini #MilliEnerjideYeniMüjde

ENERJİ PETROL MEDYA GRUP – YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

DÜNYA4 saat önce

“KİRLİ ELLERİNİZİ İNSANLARIN ÜZERİNDEN ÇEKİN MERHAMETSİZLER”

DÜNYA5 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

DÜNYA1 gün önce

FETÖ’CÜLER MİLLETİMİZE TUZAK KURARKEN KİMLERE GÜVENİYOR ?

DÜNYA2 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-7 Liderler Zirvesi’ne katıldı

DÜNYA2 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBVA İcra Kurulu Başkanı Vila’yı kabul etti

DÜNYA3 gün önce

“Türkiye ve İspanya olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

DÜNYA3 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

DÜNYA3 gün önce

Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı’nın eşi Fernandez ile Madrid’deki Prado Müzesi’ni ziyaret etti

DÜNYA3 gün önce

“İspanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha fazla geliştirmek arzusundayız”

DÜNYA3 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı VI. Felipe ile görüştü

DÜNYA3 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya’da

DÜNYA4 gün önce

FETÖ’CÜLER MİLLETİMİZE KURDUĞUNUZ TUZAKLARI BİR BİR BOZACAGIZ

DÜNYA4 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever’i kabul etti

DÜNYA4 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi kabul etti

DÜNYA4 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira’yı kabul etti

DÜNYA4 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf’ı kabul etti

DÜNYA4 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin’i kabul etti

DÜNYA5 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile görüştü

DÜNYA5 gün önce

Türk Hava Yolları, Üst Üste Yedinci Kez ‘’Türkiye’nin En Değerli Markası’’ Oldu

DÜNYA5 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga’yı kabul etti

GÜNCEL6 gün önce

YUSUFELİ PROJESİNİN SON HALKASI DA TAMAMLANDI

DÜNYA6 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

DÜNYA6 gün önce

İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri Kapanış Dersi

DÜNYA6 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı’nda gençlerle bir araya geldi

DÜNYA7 gün önce

Önceliğimiz Düşük Maliyetli, Güvenilir ve Çevre Dostu Enerji

DÜNYA7 gün önce

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Sağlık Koordinasyon Kurulu’nun Yeni Toplantısı İstanbul Pendik’te Yapıldı

DÜNYA7 gün önce

FİKİRLER GİRİŞİMLERE DÖNÜŞÜYOR

DÜNYA1 hafta önce

“Daha müreffeh bir Türkiye’yi ihracatçılarımızın da katkısıyla hep birlikte inşa edeceğiz”

GÜNCEL1 hafta önce

“Maarif Modeli, milletimizin köklü tarihini, kültürünü ve değerlerini merkeze alan bir bakış açısıyla hazırlanmıştır”

GÜNCEL1 hafta önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti

DÜNYA1 hafta önce

Belgesiz’in anlamı nedir

DÜNYA1 hafta önce

İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

DÜNYA1 hafta önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e Devlet Nişanı tevcih edildi

DÜNYA1 hafta önce

“Özbekistan’daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz”

DÜNYA1 hafta önce

Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldi

DÜNYA1 hafta önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

DÜNYA1 hafta önce

Emine Erdoğan, “BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu”nun toplantısına başkanlık etti

DÜNYA1 hafta önce

ADALET BAKANI TUNÇ, TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNİN 53. OLAĞAN KONGRESİ’NE KATILDI

DÜNYA1 hafta önce

“Gündemini millete sabitlemiş yayıncılığın önemini her geçen gün daha net kavrıyoruz”

DÜNYA2 hafta önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Akşener’i kabul etti

DÜNYA5 yıl önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mesajı

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Emel USLU ATİK ;

DÜNYA5 yıl önce

Metin Aslım : İş ve Cemiyet Hayatının Sevilen Siması

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Aysu YAVUZ

İYİ Kİ VARSIN4 yıl önce

İyi ki varsın Nurten ÖZTÜRK

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın ZEHRA KARAKAŞ BEGEN

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Beril ÇAVUŞOĞLU

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Nuray ÖZÇELİK;

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Hüseyin ÇEŞMECİOĞLU :

DÜNYA2 yıl önce

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı temeli atıldı

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Nalan Gazezoğlu

DÜNYA4 yıl önce

Sektöre Yön verenler ; Eda DEMİRHAN

GÜNCEL3 yıl önce

Sektöre Yön Verenler Berfu GÜVEN

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Gül ALCANSOY;

DÜNYA3 yıl önce

İyi ki varsın Prof. Dr. Başak SOLMAZ

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın AYSUN ŞAHANOĞLU KABA ;

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Nazlıhan ALKAN

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Hüseyin ÇALIŞKAN

DÜNYA2 yıl önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

DÜNYA3 yıl önce

İyi ki varsın Hande ORTAY

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Yusuf Burak ASLANPINAR;

İYİ Kİ VARSIN3 yıl önce

İyi ki varsın Semra Aman Akyürek

ENERJİ3 yıl önce

İyi ki Varsın Mehmet Gültekin

ENERJİ4 yıl önce

Tekfen Holding “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülünü üçüncü kez aldı!

DÜNYA1 yıl önce

İyi ki varsın, Haşim İzol

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Sadık KUTANOĞLU

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Doç. Dr. Esin Yalçınkaya

DÜNYA2 yıl önce

İyi ki varsın Özgür AKIN

Enerji petrol Medya Ceo -Mehmet Ali Setencioğlu ,
MAVİ YOLCULUK5 yıl önce

TEKNE KİRALAMA | İZMİR ÇEŞME ALAÇATI

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Semra İĞTAÇ

GÜNCEL4 yıl önce

Başarımız, Başarınız olacak HANTEK KALIP

DÜNYA4 yıl önce

Sektöre Yön Verenler Esra KANDEMİR

DÜNYA2 yıl önce

İyi ki varsın Ebru Milat Sezgin

DÜNYA4 yıl önce

Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belli oldu

DÜNYA5 yıl önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi

DÜNYA4 yıl önce

İyi ki varsın Sibel Şeref KANCAOĞLU ;

DÜNYA2 yıl önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Yatırım Forumu’na katıldı

DÜNYA5 yıl önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto’da Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ni açtı

DÜNYA3 yıl önce

Sektöre yön verenler, Ahmet ÇALLI

DÜNYA3 yıl önce

İyi ki varsın Vahide Ayşit

YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

GÜÇLÜ TÜRKİYE
GÜÇLÜ TÜRKİYE

GENÇ İŞ DÜNYASI

seers cmp badge