Türk İş Dünyası - 2008

DÜNYA

Bakan Işıkhan, “Aktarlık ve Çiçekçilik Meslekleri Tanıtım Töreni” ne İştirak Etti

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen “Aktarlık ve Çiçekçilik Meslekleri Tanıtım Töreni

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen “Aktarlık ve Çiçekçilik Meslekleri Tanıtım Törenine” ne iştirak etti.

ATO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı öncesinde Bakan Işıkhan, ATO Başkanı Gürsel Baran ile beraber sektör temsilcilerinin tanıtım stantlarını gezerek çiçekçilik ve aktarlık mesleklerinin temsilcileriyle sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile ATO arasında imzalanan protokol neticesinde, standartlar kazandırılan aktarlık ve çiçekçilik meslekleri belgeli meslek haline getirildi.

Mesleklerin standarda kavuşması; sektörlerin gelişmesinden güvenilirliğinin artmasına, istihdama katkısından nitelikli işgücünün gelişmesine birçok fayda sağlıyor.

“Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan Gençlere ve Kadınlara Dönük Çalışmalarımız Olacak”

Aktarlık ve Çiçekçilik Meslekleri Tanıtım Töreni’nde konuşma yapan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024-2026 döneminde; Türk ekonomisi için önemli bir yol haritasını teşkil eden Orta Vadeli Program açıklandığını anımsatarak, OVP kapsamında; insana yönelik yatırımları artıracaklarının altını çizdi.

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

“Özellikle gençlere ve kadınlara dönük politikalarımıza odaklanacağımızı ifade etmek isterim. İşgücü piyasalarını istihdam artışı yaratmak üzere güvenceli bir şekilde esnek hale getireceğiz. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere, genç kızlara ve kadınlara dönük çalışmalarımız olacak. Genç ve kadın girişimcilik başta olmak üzere ekosistemimizi geliştireceğiz ve mesleki eğitimi özel sektörle birlikte geliştireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak, meslek standartlarında gerekli güncellemeler yapılacak ve yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacaktır. Savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programlarını hayata geçirip var olanları da güçlendireceğiz.”

Bakan Işıkhan, zamanın ruhunu yakalamak, lider ülke Türkiye olmayı sürdürmek için yarının ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü ile geleceğin mesleklerini şimdiden planladıklarını ifade etti.

İşgücü potansiyelini, özellikle gençleri sadece bugünün şartlarına göre değil geleceğin ulusal ve küresel şartlarına göre; düşünerek, tasarlayarak sürekli gelişen ve büyüyen bir Türkiye hayaliyle yetiştirdiklerine değinen Işıkhan, “Geçen hafta Ankara’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e katılan 1 milyona yakın ziyaretçi bunun en önemli göstergesidir” dedi.

“İyi Bir Meslek, İnsanın Elindeki En Değerli Hazinedir”

Güçlü bir ekonomi, sosyal adaletin sağlandığı daha müreffeh bir toplumun yolunun, sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücüne ve eğitime yapılan yatırımdan geçtiğine vurgu yapan Işıkhan, şunları kaydetti:

“Beşeri yatırımlarımıza sağlanacak katkı bakımından; iş ve meslek standartlarının belirlenmesi bizim için önemlidir. Unutmamalıyız ki iyi bir meslek, insanın elindeki en değerli hazinedir. Bilgi edinme ve eğitim sürekli bir ihtiyaçtır. Eğitim çalışmalarını, işgücüyle istihdam bağlantısını sağlayacak şekilde fonksiyonel hale getirmek bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Mesleki eğitim ve istihdam politikaları arasındaki uyumu temin etmek bu açıdan oldukça önemlidir. Bu bağlamda, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tüm bakanlıklarımız ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz de çeşitli adımlar atmaktayız.”

“Ankara’da 861 Bin Vatandaşımızın İŞKUR Aracılığıyla İşe Yerleşmesini Sağladık”

2002 yılından bugüne kadar Ankara’da toplam 260 bin vatandaşın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladıklarını aktaran Bakan Işıkhan, “Ankara’da 2002 yılından günümüze kadar toplam 861 bin vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. 2005’ten günümüze 285 bin vatandaşımızı kısa çalışma ödeneğinden yararlandırarak 3 milyar Lira ödeme yaptık. 2002’den bu yana Ankara’daki işverenlerimize 30 Milyar Lira teşvik ve destek verdik” bilgilerini paylaştı.

“İstihdam Rakamlarında Tarihin En Yüksek Seviyesine Ulaştık”

Bakan Işıkhan, iş yapma kolaylığını artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdamı desteklemek gibi konularda çalışmalarını sürdürdüklerini bildirerek, “İstihdamın artırılması, büyüme-istihdam ilişkisinin sağlanması ve işsizlikle mücadele, gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi ülkemizde de öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Ülkemiz, son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı” şeklinde konuştu.

2022 yılının, hem işgücüne katılımın hem de istihdam artışlarının güçlü bir şekilde gerçekleştiği bir yıl olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, şunları aktardı:

“Yıl genelinde 1 milyon 955 bin istihdam artışı kaydedilmiştir. Tarım sektörü hariç tüm sektörlerde istihdam artışı yaşanmıştır. Sanayi sektöründe 520 bin ve inşaat dahil hizmetler sektöründe 1 milyon 519 bin istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayında, Emekliliğe Hak Kazanma Koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin olumsuz etkilerine rağmen net 220 bin istihdam artışı sağlanmıştır.”

“Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarının Etkinliğini Artırmak İçin Gerekli Çalışmalara Başladık”

Bakanlık olarak, işverenlerin, istihdam rakamlarını artırmaları amacıyla önemli teşvik ve destek uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, “Mesleği olmayanları meslek sahibi yapmak, mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlediğimiz Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarının etkinliğini artırmak için gerekli çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

“Kısa zamanda sonuçlanacak çalışmalarımız ile daha da etkin bir biçimde bu program ve kurslarımızdan faydalanarak hem aradığınız nitelikteki işçiyi bulabilir, hem de finansal destek alarak istihdama katkı sağlayabilirsiniz. Gelecekte, iş dünyasıyla işbirliği içinde, istihdamın artırılması, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda daha güçlü adımlar atmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın Mesleki Yeterlilik Kurumu; mesleklerin tanımlanması ve standartlarının belirlenmesi konusunda oldukça önemli ve öncü çalışmalar yapmaktadır. 17 yıldır, hem çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun olarak ülkemizin ulusal meslek standartlarını ve yeterliliklerini hazırlıyor hem de bu standart ve yeterliliklerin mesleki eğitim programlarına yansıtılmasında eğitim dünyası ve Üniversitelerimiz ile işbirliği yapıyoruz.”

“2,5 Milyonu Aşkın Vatandaşımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi Kazandırdık”

MYK aracılığıyla uluslararası düzeyde kabul görmüş, akredite sınav ve belgelendirme sistemi ve tüm paydaşların katkılarıyla bugüne kadar 901 ulusal meslek standardını, 650 ulusal yeterliliği hazırlamış oldukları bilgisini paylaşan Bakan Işıkhan, “Kurumumuz, ulusal meslek standardı ve yeterliliklere uygun; ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 278 sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirmiş, kuruluşlar tarafından yapılan sınavlar neticesinde 2,5 milyonu aşkın vatandaşımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırmıştır. Bu kapsamda; Ankara’da 183 bin 259 vatandaşımız Mesleki Yeterlilik Belgesi almıştır. Kurumumuz aracılığıyla yürüttüğümüz tüm bu faaliyetleri sektörlerle işbirliği içerisinde katılımcı bir yaklaşımla yürütüyoruz. Bu anlayışla meslek standartlarımızı, ilgili mesleklerde yetkin, mesleği ve sektörü temsil yeteneğine haiz şu an aramızda temsilcilerinin de bulunduğu Kurum ve Kuruluşlarla yaptığımız protokolleri çerçevesinde hazırlıyoruz” diye konuştu.

“Ülkemizin kültürel ve ticari yapısının ayrılmaz bir parçası olan Aktarlık ve Çiçekçilik meslekleri alanında imzaladığımız protokol de; meslek standartlarımızın kapsamını genişleten, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel mesleklerin niteliklerini ön plana çıkaran önemli bir adım oldu” diyen Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

“Yaptığımız bu çalışmalar, Aktarlar ve Çiçekçilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi, mesleklerini daha sürdürülebilir hale getirmeyi, sektördeki rekabeti artırmayı ve daha kaliteli hizmet sunumunu amaçlamaktadır. Bu tür işbirliklerinin, Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve istihdamına katkı sağlamak için büyük önem taşıdığını vurgulamak isterim. Bu amaca ulaşmak için ihtiyaç duyulan işgücünün niteliğinin belirlenmesinde, yetiştirilmesinde ve işçiye uygun iş-işe uygun işçi dengesinin sağlanması Bakanlığımızın sorumlulukları arasındadır.”

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının; üreticilerin, sanayicilerin, tacirlerin, esnafın kısaca emeğiyle ve sermayesiyle Türkiye ekonomisinin büyümesine ve güçlenmesine katkı verenlerin her zaman yanında ve destekleyicisi olacağına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından ATO Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a çiçek takdim etti. Toplantıya Bakan Işıkhan’ın yanı sıra çiçekçilik ve aktarlık sektörü temsilcileri ve oda başkanları da katılım sağladı.

DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Dünya İklim Eylemi Zirvesi Birleşik Arap Emirlikleri Dubai

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio ile görüştü

Dünya İklim Eylemi Zirvesi Birleşik Arap Emirlikleri Dubai

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde, Japonya Başbakanı Kishida Fumio ile bir araya geldi.

OKUMAYA DEVAM ET

Business

“2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz”

Dünya İklim Eylemi Zirvesi Birleşik Arap Emirlikleri Dubai

Genç Gazeteciler

Haber Burada

Tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Sera gazı emisyonunda tarihî sorumluluğumuz yüzde 1’in altında olmasına rağmen, kendi imkânlarımızı kullanarak çok önemli adımlar atıyoruz. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28’inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterdiği samimi misafirperverlikleri için Emirlik makamlarına teşekkür etti.

Dünyanın, koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından şimdi de Gazze’deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır” diye konuştu.

“JEOTERMAL KURULU GÜCÜNDE AVRUPA’DA 1’İNCİ, DÜNYADA 4’ÜNCÜYÜZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaştığını anlatarak, şunları söyledi: “Sera gazı emisyonunda tarihî sorumluluğumuz yüzde 1’in altında olmasına rağmen, kendi imkânlarımızı kullanarak çok önemli adımlar atıyoruz. 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2030 senesine kadar emisyon azaltımı hedefimizi iki katına çıkardık. Bu kapsamda, yıl sonu itibarıyla 66,6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı bekliyoruz. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55’e yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 12’nci sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncüyüz. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa’da 2’nci, dünyada 9’uncu sıradayız. Hidrojen Teknolojileri Stratejimizi uygulamaya aldık. Ayrıca net sıfır emisyon hedefi bağlamında çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri karbonsuzlaşma yol haritalarımızı tamamladık. 2053’te yenilenebilir enerjinin payını yüzde 69’a çıkarmayı planlıyoruz. Eşimin himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesiyle atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a taşıyacağız.”

Tüm bu çalışmaların maliyetinin yüksekliğinin herkesin malumu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İklim finansmanı kaynaklarına ve teknoloji transferi imkânlarına daha adil şekilde erişebilmemiz, bu bakımdan büyük önem arz ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine rağmen Türkiye’nin ne ekonomideki ne de iklim değişikliğiyle mücadeledeki hedeflerinden koptuğunu belirterek, “14 milyon insanımızı ve 11 ilimizi olumsuz etkileyen depremlerin yol açtığı yaraları hamdolsun hızla sarıyoruz. Şehirlerimizin yeniden inşasında da çevreyi korumak, iklim ve çevre dostu yapılar inşa etmek, önceliklerimizin başında yer almaktadır” dedi.

“GAZZE’DE YAŞANANLAR İNSANLIK SUÇUDUR, SAVAŞ SUÇUDUR”

Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi: “İsrail saldırıları sonucu, çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur, savaş suçudur ve bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ve ‘Daha adil bir dünya mümkündür’ şiarımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Devlet Başkanı Yardımcısı, Dubai Emiri Muhammed Al Maktum başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 60’ıncı Oturumu’nun ocak ayında İstanbul’da gerçekleştireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ayrıca 2026’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31’inci Taraflar Konferansı’na ev sahipliği için adaylığını açıkladığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz değerli dostlarımın bu kapsamda gereken desteği vereceğinden şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı.

OKUMAYA DEVAM ET

YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

TAKVİM

Eylül 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

HER ŞEY GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN

TOGG | Türkiye’nin Otomobili

TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni #TANAPtamam

GENÇ GAZETECİLER BURADA

REKLAMLAR

TÜRK AKIM PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ

TÜRKİYE YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini #MilliEnerjideYeniMüjde

ENERJİ PETROL MEDYA GRUP – YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

DÜNYA7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

DÜNYA8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio ile görüştü

Business8 saat önce

“2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz”

DÜNYA8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

DÜNYA8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskoçya Başbakanı Yusuf ile görüştü

DÜNYA8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

DÜNYA8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi’ne katıldı

DÜNYA9 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’nde

DÜNYA1 gün önce

“Ekonomimizi enflasyon belasından kurtaracak programları uyguluyoruz”

DÜNYA3 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü

DÜNYA3 gün önce

Emine Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu’nun eşi Sajidha Mohamed ile bir araya geldi

DÜNYA4 gün önce

“İLK DURAK RAMİ KÜTÜPHANESİ”

DÜNYA6 gün önce

Tiny House | Tiny House Fiyatları | Tekerlekli Ev | Mobil Ev

DÜNYA6 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

DÜNYA6 gün önce

“Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız hâline getirdik”

DÜNYA6 gün önce

“Türkiye’nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun, eğitim-öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik”

DÜNYA6 gün önce

“Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 254,8 milyar doları buldu”

DÜNYA6 gün önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminin galasına katıldı

DÜNYA7 gün önce

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Günü Ankara’da Kutlandı

DÜNYA1 hafta önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJET Lansman Töreni’ne katıldı.

DÜNYA1 hafta önce

Size Soruyoruz | Webx Grup Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.

DÜNYA1 hafta önce

Marka patent çeteleri | Türk halkı Bıktı bu Kumpasçı Fetoculardan

DÜNYA2 hafta önce

Türk Hava Yolları, Detroit Uçuşlarına Başladı

DÜNYA2 hafta önce

Tiny House – Tiny House Türkiye Tekerlekli Küçük Ev Üreticisi

DÜNYA2 hafta önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid Han’ın türbesini ziyaret etti.

DÜNYA2 hafta önce

“Orta Doğu’da adil ve kalıcı barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekir”

DÜNYA2 hafta önce

GÖKBEY GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ İKİ TESTİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.

DÜNYA2 hafta önce

TRAVELEXPO ANKARA 6. ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI BAŞLADI

DÜNYA2 hafta önce

Emine Erdoğan, Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi’ne katıldı

DÜNYA2 hafta önce

“İsrail’in işlediği insanlık suçlarına ses çıkarmayanlar, en az failler kadar, bu suçlara ortaktır”

DÜNYA3 hafta önce

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ödemeler Dengesi Verilerini Değerlendirdi

DÜNYA3 hafta önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nin Açılış Töreni’nde konuştu

DÜNYA3 hafta önce

Tiny House Ev Fiyatları | Setencioğlu Tiny House

DÜNYA3 hafta önce

“Batılı ülkelerin Filistin’de süregelen katliamlar karşısında sessizliğe bürünmeleri utanç vericidir”

DÜNYA3 hafta önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’ne katıldı

DÜNYA3 hafta önce

Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümü

DÜNYA3 hafta önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi’ne katıldı

DÜNYA3 hafta önce

Emine Erdoğan, Yüzyıllık Emanet Kızılay Esir Mektupları Sergisi açılışına katıldı

DÜNYA4 hafta önce

İyi ki Varsın Nurana Kazımova

GÜNCEL4 hafta önce

Dev yatırımlar | Cumhurbaşkanı Erdoğan Ford Otosan Yeniköy Fabrikası‘nın açılış töreninde konuştu

DÜNYA4 sene önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mesajı

DÜNYA4 sene önce

Metin Aslım : İş ve Cemiyet Hayatının Sevilen Siması

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Emel USLU ATİK ;

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Aysu YAVUZ

İYİ Kİ VARSIN3 sene önce

İyi ki varsın Nurten ÖZTÜRK

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın ZEHRA KARAKAŞ BEGEN

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Nuray ÖZÇELİK;

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Beril ÇAVUŞOĞLU

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Hüseyin ÇEŞMECİOĞLU :

DÜNYA1 sene önce

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı temeli atıldı

DÜNYA3 sene önce

İyi ki varsın Nalan Gazezoğlu

DÜNYA3 sene önce

Sektöre Yön verenler ; Eda DEMİRHAN

GÜNCEL3 sene önce

Sektöre Yön Verenler Berfu GÜVEN

DÜNYA3 sene önce

İyi ki varsın Gül ALCANSOY;

DÜNYA2 sene önce

İyi ki varsın Prof. Dr. Başak SOLMAZ

DÜNYA3 sene önce

İyi ki varsın AYSUN ŞAHANOĞLU KABA ;

DÜNYA1 sene önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

DÜNYA3 sene önce

İyi ki varsın Nazlıhan ALKAN

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Yusuf Burak ASLANPINAR;

İYİ Kİ VARSIN3 sene önce

İyi ki varsın Semra Aman Akyürek

DÜNYA3 sene önce

İyi ki varsın Hande ORTAY

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Hüseyin ÇALIŞKAN

ENERJİ3 sene önce

Tekfen Holding “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülünü üçüncü kez aldı!

Enerji petrol Medya Ceo -Mehmet Ali Setencioğlu ,
MAVİ YOLCULUK4 sene önce

TEKNE KİRALAMA | İZMİR ÇEŞME ALAÇATI

GÜNCEL3 sene önce

Başarımız, Başarınız olacak HANTEK KALIP

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Doç. Dr. Esin Yalçınkaya

DÜNYA3 sene önce

İyi ki varsın Semra İĞTAÇ

ENERJİ2 sene önce

İyi ki Varsın Mehmet Gültekin

DÜNYA3 sene önce

Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su belli oldu

DÜNYA3 sene önce

Sektöre Yön Verenler Esra KANDEMİR

DÜNYA1 sene önce

İyi ki varsın Özgür AKIN

DÜNYA4 sene önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi

DÜNYA3 sene önce

İyi ki varsın Sadık KUTANOĞLU

DÜNYA2 sene önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Yatırım Forumu’na katıldı

DÜNYA1 sene önce

İyi ki varsın Ebru Milat Sezgin

DÜNYA4 sene önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto’da Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ni açtı

DÜNYA4 sene önce

İyi ki varsın Sibel Şeref KANCAOĞLU ;

DÜNYA4 sene önce

MAN TÜRKİYE’den Ankara’ya dev yatırım

DÜNYA3 sene önce

Sektöre yön verenler, Ahmet ÇALLI

DÜNYA8 ay önce

İyi ki varsın, Haşim İzol

DÜNYA2 sene önce

“Türkiye, son 19 yılda, diğer pek çok alan gibi savunma sanayiinde de âdeta bir devrim gerçekleştirmiştir”

GÜNCEL2 sene önce

HATAY’ ın Güçlü Kadınları

DÜNYA2 sene önce

ELMADAĞ MOBİLYACILAR İHTİSAS OSB’NİN TEMELİ ATILDI

DÜNYA3 sene önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulundu

DÜNYA3 sene önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “OECD İstanbul Merkezi Açılış Töreni”ne Video Mesaj Gönderdi

DÜNYA3 sene önce

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

DÜNYA3 sene önce

Dev yatırımlar | Cumhurbaşkanı Erdoğan, ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde konuştu

DÜNYA3 sene önce

Dev Yatırımlar | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu açılış töreninde konuştu

DÜNYA3 sene önce

Dev Yatırımlar | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli helikopter motoru teslim töreninde önemli açıklamalar

DÜNYA4 sene önce

“EVLATLARIMIZA MİRAS KALACAK BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURDUĞUMUZA İNANIYORUM”

DÜNYA4 sene önce

“G-20 platformu, küresel meselelerin çözümünde daha etkin ve güçlü bir mecra olmalı”

DÜNYA4 sene önce

“TÜRKİYE VE JAPONYA’NIN DOSTLUĞU; KÖKLÜ, DERİN VE SAMİMİ”

DÜNYA4 sene önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto’da Ara Güler Fotoğraf Sergisi’ni açtı

DÜNYA4 sene önce

“TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN DEĞERİ DAHA DA YÜKSELMİŞTİR”

DÜNYA4 sene önce

“TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDAKİ DOSTLUK VE YAKIN İŞ BİRLİĞİ TAKDİRLE KARŞILANIYOR”

YENİ NESİL MEDYA | TÜRKİYE

REKLAMLAR
REKLAMLAR

GENÇ İŞ DÜNYASI